Veřejná zakázka: Lokální biocentrum nad Dědicemi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 304
Systémové číslo: P21V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-035110
Datum zahájení: 23.07.2021
Nabídku podat do: 11.08.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lokální biocentrum nad Dědicemi
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky na služby je založení lokálního biocentra v k. ú. Dědice u Vyškova (1. etapa). V rámci realizace dojde k výsadbě krajinné zeleně s protierozní funkcí, která zahrnuje zapojené porosty lesních dřevin s křovinnými lemy, zatravnění plochy a obnovu květnatých luk.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též provádění následné péče o výsadby v délce trvání 2 let, jakož i dodávky sadebního materiálu a pomocného materiálu potřebných k řádnému provedení předmětu plnění.
Sadební materiál bude dodán v souladu se standardy AOPK.

Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován v projektové dokumentaci, kterou vypracovala projekční společnost AGERIS s.r.o. v říjnu 2019 a která je přílohou zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 580 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Vyškov
 • IČO: 00292427
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 108/1
  682 01 Vyškov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 223166

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje KDV: https://www.kdv.cz/alnio/

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy