Profil zadavatele: Město Vyškov

  • Název: Město Vyškov
  • IČO: 00292427
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 108/1
    682 01 Vyškov 1
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 223166
  • Předchozí profil(y) zadavatele: www.vyskov-mesto.cz/vismo/vyberova-rizeni.asp

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace nákupu WH - notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2022 09.12.2022 09:00
"Cukrovarská cyklotrasa - Vyškov - Kozlany" - SO 104
podlimitní Příjem nabídek 11.11.2022 01.02.2023 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 12.08.2022 12.08.2022 23:59
Rozšíření kapacity MŠ Sochorova ke stávajícímu objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2022 29.07.2022 10:00
"Strategický plán rozvoje města Vyškova pro období 2023-2033+"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2022 18.07.2022 10:00
Město Vyškov – dodávka certifikovaného systému měření úsekové rychlosti v úseku Nosálovská – Purkyňova
podlimitní Zadáno 08.04.2022 29.04.2022 10:00
zpracování územní studie "Západní spojka (A,B,C,D)" a studie "Optimalizace projektových dokumentů bývalého Západního přivaděče"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2022 28.02.2022 10:00
Pasport zeleně - Inventarizace dřevin města Vyškova
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 15.02.2022 00:00
Obnova Nového zámku ve Vyškově včetně obnovy barokního sálu a vybudování výtahu I. etapa - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 13.12.2021 19.01.2022 23:59
Mokřady Padělky v biokoridoru Lulečského potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 17.11.2021 15:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 22.10.2021 22.10.2021 23:59
Zelený pás Letní pole
podlimitní Zadáno 23.07.2021 11.08.2021 14:00
Lokální biocentrum nad Dědicemi
podlimitní Zadáno 23.07.2021 11.08.2021 13:00
Úklid veřejných prostranství města Vyškova
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 30.05.2021 09:00
Provozování služby Senior taxi
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 25.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››