Profil zadavatele: Město Vyškov

  • Název: Město Vyškov
  • IČO: 00292427
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 108/1
    682 01 Vyškov 1
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 223166
  • Předchozí profil(y) zadavatele: www.vyskov-mesto.cz/vismo/vyberova-rizeni.asp

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cukrovarská cyklostezka Vyškov - Kozlany, stavební objekty 101 a 102
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2022 22.04.2022 10:00
Město Vyškov – dodávka certifikovaného systému měření úsekové rychlosti v úseku Nosálovská – Purkyňova
podlimitní Hodnocení 08.04.2022 29.04.2022 10:00
Oprava chodníku ul. Brněnská - II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 19.04.2022 10:00
zpracování územní studie "Západní spojka (A,B,C,D)" a studie "Optimalizace projektových dokumentů bývalého Západního přivaděče"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2022 28.02.2022 10:00
Rekonstrukce Sokolského hřiště Vyškov
podlimitní Zadáno 17.02.2022 15.04.2022 10:00
Dodávka a instalace přepěťových ochran u venkovních klimatizačních jednotek a úprava hromosvodů v objektu radnice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2022 11.03.2022 13:00
Obnova Nového zámku ve Vyškově včetně obnovy barokního sálu a vybudování výtahu I. etapa - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 13.12.2021 19.01.2022 23:59
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 22.10.2021 22.10.2021 23:59
Zelený pás Letní pole
podlimitní Zadáno 23.07.2021 11.08.2021 14:00
Lokální biocentrum nad Dědicemi
podlimitní Zadáno 23.07.2021 11.08.2021 13:00
Stavební úpravy ulice Nádražní
podlimitní Zadáno 11.06.2021 24.08.2021 14:00
Provozování služby Senior taxi
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 25.05.2021 09:00
Odkanalizování Pařezovic
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 03.05.2021 11:00
Výběr autobusového dopravce města Vyškova – 4 linky, na období od 1. 1. 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 30.08.2019 14:00
SW - IS budovy MěÚ Vyškov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 17.10.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››