Profil zadavatele: Město Vyškov

  • Název: Město Vyškov
  • IČO: 00292427
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 108/1
    682 01 Vyškov 1
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 223166
  • Předchozí profil(y) zadavatele: www.vyskov-mesto.cz/vismo/vyberova-rizeni.asp

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zázemí dopravního hřiště - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 04.09.2019 09:00
Výběr autobusového dopravce města Vyškova – 4 linky, na období od 1. 1. 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 30.08.2019 14:00
Oprava chodníku ul. Moravská
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 25.07.2019 09:00
Stavební úpravy komunikace ve školním statku – I. etapa a II. etapa
podlimitní Zadáno 16.05.2019 24.07.2019 09:00
Dodávka a montáž kamerového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 26.04.2019 12:00
SW - IS budovy MěÚ Vyškov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 17.10.2018 08:00
IT infrastruktura města Vyškov
nadlimitní Zadáno 04.06.2018 23.07.2018 23:59
Provozování služby Senior taxi
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 04.06.2018 09:00
Koncesní řízení pro uzvaření významné koncesní smlouvy na výstavbu a provozování zimního stadionu ve Vyškově
nadlimitní Zadáno 13.07.2016 25.11.2016 14:00
Provádění geodetického zaměření území pro potřeby digitální technické mapy města Vyškova II
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016 27.05.2016 09:00
Provádění geodetického zaměření území pro potřeby digitální technické mapy města Vyškova
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2014 20.03.2014 09:00
Zajištění vývozu odpadkových košů a doplňování stojanů sáčky FEDOG
podlimitní Zadáno 03.09.2012 17.09.2012 10:00
Provádění komplexní údržby komunikací a veřejné zeleně města Vyškova
nadlimitní Zadáno 18.07.2012 04.10.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016