Profil zadavatele: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace
  • IČO: 46271007
  • Adresa:
    Nádražní 5/5
    682 01 Vyškov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_243.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-038183

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken na objektu školy - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 23.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016