Veřejné zakázky Města Vyškov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Vyškov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zelený pás Letní pole
Město Vyškov
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 11.08.2021 14:00
Lokální biocentrum nad Dědicemi
Město Vyškov
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 11.08.2021 13:00
Stavební úpravy ulice Nádražní
Město Vyškov
podlimitní Hodnocení kvalifikace 11.06.2021 13.07.2021 10:00
Svoz a likvidace odpadu ve městě Vyškov
Město Vyškov
nadlimitní Výzva k podání žádostí o účast 21.08.2020
všechny zakázky