Veřejné zakázky Města Vyškov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Vyškov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr autobusového dopravce města Vyškova – 4 linky, na období od 1. 1. 2020
Město Vyškov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.08.2019 30.08.2019 14:00
Výměna oken na objektu školy - 2. etapa
Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2019 26.08.2019 10:00
Stavební úpravy komunikace ve školním statku – I. etapa a II. etapa
Město Vyškov
podlimitní Hodnocení 16.05.2019 24.07.2019 09:00
všechny zakázky