Profil zadavatele: Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace

  • Název: Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace
  • IČO: 00092398
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_220.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-007058

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Renovace oken a hlavních vchodových dveří na severní straně budovy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.02.2024 18.03.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016