Profil zadavatele: Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace

  • Název: Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace
  • IČO: 00092398
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_220.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-007058

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace datové sítě a IT infrastruktury KKD Vyškov - Modernizace - serverová část - 3. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 25.04.2019 08:00
Výměna stávající střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 26.04.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016